Om

Video (1:57)Hør Mads fortælle hvordan han motiverer yngre elever under STJERNE Lege 2014 i slutningen (1:25) af videoen.

Furesø STJERNE Lege hed tidligere Furesø Sommer Lege. STJERNE for en dag hed i 2014 Coach Academy.


6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

Gym.

Stud.

Total

Total

3.434

720

1.910

855

1.374

57

8.350

2023

1.252

144

252
1.748

2020

398

0

0

0

0

0

398

2019

907

128

267

110

0

2

1.414

2018

356

348

354

242

0

5

1.305

2017

300


313

163

43

42

861

2016

152


267

150

254

4

827

2015

69


256

100

162

3

590

2014201

65

189

1

456

201325

206


231

2012

361


361

2011
126


126

2010
33


33

Tabel: Antal STJERNE for en dag kursister.

STJERNE for en dag faciliterer udvikling af personlige og sociale kompetencer for både yngre og ældre skoleelever:

DANNELSE:

0. klassetrin - STJERNE Cup og venskabsven

1. klassetrin - STJERNE Cup

2. klassetrin - STJERNE Cup og tutorelev

3. klassetrin - STJERNE Cup

4. klassetrin - STJERNE Cup og STJERNE Lege

5. klassetrin - STJERNE Cup og STJERNE Lege

6. klassetrin - STJERNE Cup og STJERNE Lege

UDDANNELSE:

5. klassetrin - Venskabsven for 0. klasse

6. klassetrin - Coach ved STJERNE Cup

7. klassetrin - Tutor for 2. klasse elev

8. klassetrin - Coach ved STJERNE Cup

9. klassetrin - Træner ved STJERNE Lege


Lærerstuderende - Uddannelse af STJERNE for en dag coaches

STJERNE for en dag og kidsvolley STJERNE Cup tilbydes gratis til kommuner for 0.-3. og 6. klassetrin, vist med blå skrift ovenfor. Kræver blot sportshal med minimum 2 håndboldbaner. Ring for øvrige vilkår.
Afvikles på
én skoledag for 0.-3. klassetrin og på to skoledage for 6. klassetrin.


STJERNE for en dag er oprindeligt bygget ovenpå to årlige idrætsstævner i skoletiden; ét om foråret (STJERNE Cup) og ét om efteråret (STJERNE Lege). Læs mere om disse tre hovedelementer nedenfor.

                     STJERNE for en dag er udviklet i Furesø kommune. Siden det første

                     kursus for 33 elever i 2010, har over 6.500 unge gennemført en

                     STJERNE for en dag uddannelse ifbm. enten STJERNE Cup eller

                     STJERNE Lege. De mange STJERNE for en dag coaches gives til begge events et væsentligt ansvar som tilsvarende giver eleverne et markant personligt og socialt kompetence løft. Samtidig medfører konceptet, at der stilles få krav til lærernes forberedelse, kva de mange engagerede STJERNE for en dag coaches. I 2016 introduceredes et element hvor 7. klasse er Tutor (mentor) for 2. klasseelever. Mange skoler har i mange år haft venskabsvenner, hvor 5. klasse elever byder 0. klasseelever velkommen på første skoledag. STJERNE for en dag er dermed en progressiv, flerårig, målrettet adfærds-, samarbejds- og træner-/leder-uddannelse for skoleelever i alle skoleårene; fra 0. til 9. klassetrin.


                      Kort om STJERNE Cup:

                      STJERNE Cup er et kidsvolley skolestævne som blev afviklet første

                      gang i 2006 for 521 elever fra 2.-6. klassetrin i Farum. Kidsvolley er
                      volleyball for børn, hvor teknikken introduceres via 5 niveauer. I Furesø Kommune afvikledes STJERNE Cup i 2019 for 4.100 elever fra 0.-8. klassetrin over to uger; i uge 9 og 10. Udenfor skoletiden inkluderer STJERNE Cup også en familie event, hvor børn, forældre og bedsteforældre spiller på samme hold. Spillet markedsføres til familieeventen under navnet TEAMball, hvilket er det samme spil som kidsvolley level 2, blot med en anelse simplere regler. Se mere om både familie eventen og fima events for voksne på www.teamball.dk.
I 2018 blev STJERNE Cup konceptet med unge STJERNE for en dag coaches som undervisere/trænere udvidet med flere sportsgrene; Konceptet er foreløbigt også afviklet med base i håndbold, badminton og tennis.


                       Kort om STJERNE Lege:

                       STJERNE Lege er et idrætsstævne, hvor de lokale idrætsklubber

                       eksponerer deres sportsgren for kommunens børn i skoletiden.

                       STJERNE Lege blev afviklet første gang i 2011 med 6 klubber for 750 5.-6. klasseelever. I 2017 deltog 19 lokale idrætsklubber og 1.500 elever fra 4., 5., 6. og 9. klassetrin fordelt på to skoledage i august. Hver klasse besøger 5 forskellige idrætsgrene á 45 minutter. STJERNE Lege gennemføres med støtte fra engagerede frivillige ildsjæle fra de mange lokale idrætsklubber. Klubberne byder ind med præcis den session som de selv ønsker. Idrætsklubberne har dermed i STJERNE Lege en unik mulighed for at eksponere sin klub med en aktivitet for rigtig mange børn og unge, og samtidig adgang til direkte rekruttering hos disse potentielle medlemmer og trænere. STJERNE Lege får idrætsklubben helt ind i skoletiden for alle børn og promoverer derfor foreningslivet også for de børn som ikke er tilknyttet en idrætsklub i forvejen.


Når en skole eller idrætsklub deltager i STJERNE for en dag, er deltagelse gratis for alle deltagere, skoler og idrætsklubber til både stævner og STJERNE for en dag uddannelsen. Sponsoren kan være enten foreningen STJERNEskuddene, en virksomhed en velgørende organisation eller kommunen selv.


Video (3:22) fra 2012:
Hør klubberne give topkaraktér til STJERNE Lege 2012 til sidst (2:54) i videoen.

STJERNE Lege hed tidligere sOmmer Lege.