Hjem

 

STJERNE for en dag

 

Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre – tør du?

STJERNE Lege

STJERNE for en dag

STJERNE Cup

 

Hvad karakteriserer egentlig en stjerne, og hvad skal der til for at blive en? STJERNE for en dag faciliterer at rigtig mange unge føler sig som stjerne, ikke koblet op på placeringer og resultater, men på personlige værdier. STJERNE for en dag motiverer unge til udvikling af personlige og sociale kompetencer. Kompetencer som bliver efterspurgt i stigende grad både i idrætsklubber, på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i privatlivet.

Samtidigt faciliterer STJERNE for en dag, at skoleeleverne i Furesø kommune

 • uddannes i at være assistenttrænere
 • flere år i træk gives en aktiv rolle med reelt ansvar som coach/assistenttræner i udfordrende, men trygge rammer
 • sættes i direkte kontakt med frivillige cheftrænere i de lokale idrætsklubber ifbm. en god oplevelse

Under mottoet "Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre – tør du?" lægges der vægt på 6 personlige kompetencer: Vedholdenhed, Integritet, Ejerskab, Umage, Team og Empati.

 

STJERNE initiativet består grundlæggende af tre hovedelementer:

 • STJERNE for en dag - dannelse og uddannelse
 • STJERNE Cup - et indendørs kidsvolleystævne om foråret
 • STJERNE Lege - en udendørs event med mange idrætsgrene i sensommeren

 

STJERNE Cup og STJERNE Lege danner rammerne for uddannelsesforløbene i skolerne. Et væsentligt element af STJERNE for en dag uddannelsen er netop, at uddannelsen afsluttes med en praktisk lektion i rammer hvor det virkeligt gælder, det er ikke kun rollespil. Aktiv læring om de 6 STJERNE værdier er en integreret del af stævnerne og sættes derfor i fokus hos både spillere og coaches. Samtidig bringes den gode klubstemning helt ind på skolen, ud på græsplænen og ind i sportshallen under STJERNE Lege, hvor alle kommunens børn oplever hvor fedt det er at få nye klubkammerater og føle sig som en del af det aktive, sociale fællesskab. STJERNE initiativet er på forkant med Furesø Kommune´s nye læringsstrategi Fælles læringssyn, hvor man fra 2017 ikke kun fokuserer på den faglige kompetence, men også på den personlige og sociale kompetence udvikling. Med STJERNE for en dag bliver de mange deltagende klubber en naturlig, integreret del af skoleundervisningen, hvor eleverne oplever de mange idrætstilbud helt ude på klubbernes hjemmebaner. Idrætsklubberne bliver dermed en partner til indlæring ikke kun af sportsgrene, men også til indlæring af personlige og sociale kompetencer, som gavner både i skolen, i klubberne og i samfundet ellers.

 

Forløbene baseres på et fælles værdisæt omkring 6 personlige kompetencer. Helt centralt er dét, at være et ordentligt menneske:

 

 • Vedholdenhed - Positiv stædighed og tro på egne evner
 • Integritet - Personlig troværdighed hvor værdier og handling matcher
 • Ejerskab - Acceptér eget ansvar og skyd ej skylden på andre
 • Umage - Acceptér at fejle; have mod og styrke til at være den bedste version af sig selv
 • Team - Smittende, positiv entusiasme og ydmyghed
 • Empati - Vær et ærligt, hjerteligt, hjælpsomt, ordentligt, empatisk menneske

 

Få mere information, inklusive formål og historik, om STJERNE initiativet her.

Se billeder & video´s fra STJERNE for en dag under www.stjernelege.dk og www.stjernecup.dk.

 

 

www.stjerneforendag.dk vedligeholdes af STJERNEskuddene - CVR-nr 39144972 - Webmaster: Martin B. Brolin, mob 9955 9252, martin@stjerneskuddene.dk